Sunday, October 24, 2010

Reflesksi Keseluruhan

Sudah 14 minggu bersama dalam mengikuti kuliah muzik tradisional. Pelbagai reaksi dan gelagat melalui pembelaran kursus ini. Pembelajaran dalam kuliah-kuliah muzik ini merupakan suatu yang baharu bagi saya. Sebelum ini saya hanya mendengar apa itu muzik, namun sekarang saya sudah tahu apa diskripsi muzik. Secara tidak sedar, 14 minggu dalam kuliah ini banyak penegtahuan baru diperolehi. Bukan hanya pengetahuan, nilai-nilai dan kemahiran insaniah turut diterapkan melalui pembentangan kumpulan, serta tugasan berkumpulan. Kaedah pengajaran yang menarik dan berbeza menarik minat saya untuk terus berada bersam-sama rakan yang lain bagi mengikuti kursus ini.

Dalam kuliah pertama, saya telah didedahkan dengan bunyi dan komponen-komponen yang terdapat dalam muzik. Saya turut mengetahui klasifikasi muzik dan bagaimana dikatakan sebagai kategori alat-alat muzik. Kuliah ini banyak memberi kejutan kepada kami dalam bidang pengajian yang lain bagi bersama memahami konteks muzik tradisional, namun demikian pengajaran yang optima dan menarik telah banyak mempengaruhi pemahaman saya dalam konteks pengajaran kuliah pertama. Kuliah kedua pula membincangkan perkara berkaitan dengan budaya dan muzik tradisional Malaysia. Perbincangan menjurus kepada skop-skop yang akan diteliti dalam muzik tradisional Malaysia. Kuliah ketiga hingga kelapan banyak melibatkan pengajaran muzik tradisional Malaysia dari skop sejarah muzik tersebut, alat-alat muzik serta seni persembahan. Antara perbincangan adalah seperti kuda kepang dan Kompang. Kuliah kesembilan hingga ketiga belas, menyaksikan pembentangan dari kumpulan-kumpulan. Saya merupakan pembentang kumpulan pertama yang membincangkan sejarah alat muzik tradisional Malaysia.

Sejurus dengan itu, banyak maklumat baharu dalam konteks pembentangan yang telah dijalankan, Antara skop kajian yang dibentangkan oleh kumpulan lain adalah, ghazal, zikir, opera cina, muzik sewang dan muzik sabah sarawak. Konteks pembentangan dan pengetahuan yang diperolehi adalah melihat kepada sejarah, alat-alat muzik dan seni persembahan dalam setiap konteks kajian. Maklumat-maklumat ini banyak membantu dalam mengetahui konsep alat muzik tradisional di Malaysia.

Blog-blog yang dihasilkan turut banyak memberi pengalaman kepada saya dalam menghasilkan blog serta kemahiran berfikir dalam membentuk satu penulisan ilmiah di setiap refleksi kendiri. Kaedah pengajaran ini banyak membantu saya dan akan saya aplikasikan di peringkat sekolah nanti. Secara keseluruhannya, pengajaran dan pembelajaran kursus ini mencapai objektif secara menyeluruh.
Teruskan Membaca...

Saturday, October 16, 2010

Reflesksi Kendiri Minggu 12

Minggu ini saya menyaksikan dua lagi persembahan pembentangan yang bertajuk opera cina dan muzik sabah dan sarawak. Kedua-dua pembentangan ini merupakan pembentangan terakhir dalam kursus muzik tradisional. Seperi biasa saya turut sedikit sebanyak mengetahui perkara-perkara seperti muzik sabah dan sarawak yang mana muzik di Sarawak terdiri dari pelbagai suku etnik seperti Iban, Melanau, Kenyah, Bidayuh dan Kayan. Pengetahuan mengenai opera cina pula adalah sedikit dan saya hanya mengetahui opera cina ini adalah persembahan topeng (bertutup dengan cat muka) dan sering disuarakan dengan lantang.

Opera Cina.

Pembentangan ini meliputi beberapa skop objektif iaitu pengaruh opera ke atas tanah Melayu, cara seni persembahan opera cina, alat-alat muzik dalam opera cina, falsafah dalam pemakaian serta seni opera cina. Hasilnya saya telah mengetahui asas serta skop yang mereka bincangkan seperti falsafah-falsafah yang terkandung dalam opera cina. Persembahan kumpulan ini amat menarik dengan persembahan slide yang kemas dan lain dari yang lain. Turut ditampilkan dengan video dan muzik opera secara langsung tidak membosankan. Secara keseluruhannya kumpulan ini telah memberi satu maklumat baharu yang penting dalam perkembangan muzik seperti opera cina di Malaysia.

Muzik Sabah dan Sarawak.

Asasnya, kumpulan ini menampilkan hasrat untuk membincangkan sejarah dan kedatangan muzik di Sabah dan Sarawak. Kumpulan ini membincangkan muzik etnik Iban di Sarawak yang dikenali dengan nama Ngajat. Perbicangan mengenai muzik ngajat tidak terlalu terperinci. Persembahan video turut tidak menggambarkan keaslian muzik ngajat sebenar di Sarawak. Pembentangan ini mungkin menjadi lebih menarik sekiranya pembentang turut menceritakan falsafah dan semangat spiritual yang terkandung dalam permainan muzik Ngajat. Bgai muzik Sabah, penceritaan dan skop agak besar dan turut menarik dengan perbincangan muzik di Sabah. Pembentangan ini menarik dengan selitan video muzik.

Rumusan.

Sebagai langkah mengetahui dengan lebih lanjut perkara ini, maka saya akan terus melayari blog dua kumpulan tersebut.
Teruskan Membaca...

Sunday, October 10, 2010

Reflesksi Kendiri Minggu 11

Minggu ini kami dipersembahkan sekali lagi dengan pembentangan dari kumpulan ghazal. Pembentangan kali ini lebih spesifik dan banyak maklumat-maklumat baru telah diperolehi melalui pembentangan kedua dari kumpulan ini. Seperti biasa, persembahan sebelum ini telah sedikit sebanyak memberi pengetahuan kepada saya berkaitan dengan ghazal yang mana ghazal berasal dari Arab secara teorinya. Alat-alat ghazal yang paling utama adalah gambus. Permainan ghazal pada asalnya adalah untuk permainan istana dan kemudiannya terkenal dalam kalangan masyarakat.

Asasnya objektif utama pembentangan kali ini adalah berkaitan dengan 3 asas utama iaitu (i) sejarah dan kedatangan ghazal ke Tanah Melayu. (ii) Alat muzik ghazal dan klasifikasi ghazal di Malaysia. (iii) Permainan dan cara persembahan.

Melalui ketiga-tiga objektif ini saya telah mengetahui sedikit sebanyak perkara mengenai kedatangan ghazal ke Tanah Melayu. Pembentangan mengenai sejarah kedatangan ghazal amat spesifik dan maklumat yang diberikan adalah berdasarkan kajian lapangan yang telah dijalankan. Maklumat lain yang telah diperolehi adalah klasifikasi ghazal di Malaysia yang terbahagi kepada dua iaitu ghazal johor dan ghazal parti. Kedua-duanya mempunyai perbezaan dan persamaan dari segi alat muzik, konsep serta cara persembahan.

Secara keseluruhannya, pembentangan adalah berkesan serta memberi banyak input kepada kami dalam mengenali ghazal dengan sepenuhnya di Malaysia.
Teruskan Membaca...

Saturday, October 2, 2010

Reflesksi Kendiri Minggu 10

Dalam minggu ini, persembahan pembentangan memaparkan dua sesi iaitu sesi pertama persembahan muzik india klasik, manakala sesi kedua persembahan bagi pembentangan muzik asli. Sebelum itu, pengetahuan saya terhadap kedua-dua muzik ini adalah terlalu kurang. Saya hanya mengetahu sedikit perkara mengenai tarian sewang yang dasarnya digunakan sebagai perubatan oleh sekelompok kaum asli di Malaysia. Pelbagai penemuan dan hasil pengetahuan baharu diperolehi dari dua persembahan ini.

Muzik Klasik India.

Melalui persembahan ini, asasnya terdapat beberapa komponen yang nyata dari pihak pembentang dalam objektif pembentangan iaitu sejarah mengenai kedatangan muzik india di Tanah Melayu, komponen serta alat muzik India, serta cara persembahan Muzik India. Melalui pembentangan ini, saya telah mengetahui beberapa perkara seperti sejarah kedatangan muzik India yang hasil daripada perdagangan dan kemasukan imigran India ke Tanah Melayu. Alat-alat muzik yang biasa digunakan adalah seperti Vena, Bansuri (serunai) dan Anandha. Cara persembahan muzik India adalah permainan muzik seiring dengan pembentukan watak si pemain muzik. Pembentangan ini menarik kerana kami dipertontonkan dengan muzik dan video permainan muzik India. Kumpulan ini turut memaparkan pengalaman mereka semasa menjalankan kajian lapangan di Kuil Batu Caves. Pembentangan yang amat menarik dan penuh dengan maklumat.

Muzik Orang Asli.

Persembahan ini menerangkan segala aspek berkaitan dengan orang asli terutama muzik sewang orang asli yang amat terkenal di Malaysia. Terdapat beberapa komponen yang dibentangkan melalui pembentangan ini iaitu seperti sejarah kedatangan dan pergerakan orang asli ke Tanah Melayu, klasifikasi orang asli, persembahan sewang dan alat muzik dalam sewang. Beberapa perkara telah diketahui melalui pembentangan ini iaitu, orang asli terbahagi kepada 3 kategori, seperti melayu asli dan negrio. Mereka telah menduduki Tanah Melayu sejak dahulu dan masih mengamalkan adat-adat lama orang asli. Persembahan sewang amat terkenal dalam kelompok orang asli. Tarian ini bertujuan untuk menyembuhkan pesakit pada ketika dahulu. Sekaran tarian ini dijadikan sebagai satu produk pelancongan. Alat muzik kebanyakan adalah diasaskan oleh buluh. Alat muzik dimainkan mengikut rentak dan diiringi oleh penari-penari sewang. Pembentanagn ini turut menarik perhatian kerana persembahan slide yang diiringi dengan video dan muzik sebenar orang asli.

Melalui perbincangang tersebut, saya akan terus melayari kedua-dua blog persembahan tersebut bagi mendapat maklumat lanjut dan meningkatkan lagi pemahaman dalam muzik India Klasik dan Muzik Orang Asli.


Teruskan Membaca...

Saturday, September 25, 2010

Refleksi Kendiri Minggu 9

Ulasan refleksi minggu ini adalah melalui berdasarkan pemerhatian dari blog, rakan-rakan sekelas dan dari video-video pembentangan dari kumpulan pembentang minggu ke sembilan. Minggu ini menyaksikan dua tajuk pembentangan iaitu ghazal dan opera cina. Seperti biasa, antara perkara-perkara yang telah diketahui berkenaan dengan dua tajuk tersebut adalah i) ghazal: berasal dari tanah arab, kebiasaanya dimainkan seiiring dengan persembahan nyanyian dan kadang-kadang ditarikan bersama tarian zapin. Alat muzik yang utama adalah gambus yang mempunyai nada dari petikan tali. ii) Opera cina: satu persembahan dalam tradisi cina yang dimainkan bersama dengan dialog dalam bentuk nyanyian. Dialog menceritakan pelbagai kisah dari kelompok etnik cina.

Seperti biasa, kedua-dua tajuk tersebut memerihalkan objektif seperti sejarah, yang meliputi bagaimana ianya datang ke Malaysia, pengaruh dan kesan, alat-alat muzik yang digunakan, serta elemen dan jeniz muzik dalam persembahan ghazal dan opera cina. Sedikit sebanyak mereka sudah pasti menceritakan perkara-perkara berkaitan dengan falsafah dalam persembahan terutamanya persembahan opera cina.

Sebagai refleksi, antara perkara-perkara yang diketahui, sedikit sebanyak saya mengetahui berkenaan dengan asal-usul dan sejarah manifestasi ghazal dan opera cina dalam negara kita. Sedikit sebanyak alat-alat muzik yang dimainkan dalam kedua-dua jenis persembahan tersebut turut telah di kenal pasti. Sebagai tambahan saya akan terus meneroka kedua-dua tajuk tersebut bagi memastikan saya tidak ketinggalan dalam terus mengetahui aset dan nilai budaya negara kita terutamanya dalam persembahan etnik seperti opera cina dan ghazal. Antara kaedah-kaedah yang digunakan seperti terus melayari blog pembentang, bacaan jurnal, bahan-bahan ilmiah serta penerokaan internet mengenai dua usul tersebut.


Teruskan Membaca...

Wednesday, September 22, 2010

Reflesksi Kendiri Minggu 8

Minggu ke 8 menyaksikan pembentangan yang lebih menarik. Pembentangan tersebut dapat disaksikan melalui blog daripada kumpulan pembentang. Pembentangan pada kali ini menyaksikan tajuk Boria. Pada asasnya, saya hanya mengetahui boria ini terkenal di negari utara terutama Pulau Pinang dan dipersembahkan dalam bentuk dialog nyanyian disertakan dengan tarian oleh sekumpulan penari dalam bentuk berbaris.

Tujuan utama pembentangan adalah untuk mengetahui latar belakang konsep boria dan elemen-elemen yang terkandung dalam boria sehingga ia menjadi satu warisan serta muzik dalam tradisional Masyarakat Malaysia. Melalui pemerhatian dari pembentang-pembentangan yang dialakukan melalui tajuk tersebut sedikit sebanyak perkara-perkara yang mana boria ini adalah sejenis teater yang terkeela di Pulau Pinang khususnya. Ia dikaitkan dengan persitiwa Karbala di Parsi. Ia mempunyai dua segmen sketsa dan nyanyian. Nyanyian boria diketuai oleh seorang tukang karang. Rangkap karangan boria ynag hujung suku katanya sama setiap rangkap kisahnya berkaitan dengan sketsa yang dipersembahkan.

Sailor yang terdiri lebih dari enam orang di belakang tukang karang akan menyanyi dengan mengulangi rangkap pertama nyanyian tadi. Alat-alat muzik boria telah berubah mengikut peredaran masa. Namun begitu penggunaan alat-alat muzik seperti violin, marwas, gendang panjang, akordian, dan harmonika.

Selanjutnya, sebagai tambahan saya akan terus melayari blog kumpulan ini dan mencari bahan-bahan tambahan seperti di Internet dan jurnal berkaitan dengan permainan boria ini bagi meningkatkan lagi pengetahuan berkaitan.
Teruskan Membaca...

Saturday, August 28, 2010

Reflesksi Kendiri Minggu 7

Pembentangan 1

Dalam minggu ini, kami merupakan kumpulan pertama yang akan membentangkan tugasan berkumpulan kami bagi subjek muzik tradisional ini. Tajuk yang telah diberikan kepada kumpulan kami adala sejarah muzik tradisional malaysia. Sebelum pembentangan ini dilakukan saya dan rakan0rakan sekumpulan telah menjalankan kajian bagi mendapatkan sumber sekunder di perpustakaan dan sumber Internet untuk mengumpul segala maklumat. Oleh demikian, saya telah mengetahui asas dalam sejarah muzik tradisional Malaysia manakala lebihan pengetahuan adalah berkaitan dengan muzik bagi masyarakat melayu purba atas sebab saya telah ditugaskan untuk membentang bahagian tersebut.

Secara khusu, objektif utama pembentangan kumpulan kami adalah untuk mengenalpasti serta mengetahu fakta-fakta sejarah muzik tradisional Malaysia, Sejurusnya, bagi mengetahui alat-alat muzik tradisional Melayu bermula dari Melayu purba hingga sekarang sehingga ia menjadi initasi dalam perkembanagn muzik tradisional Malaysia.

Secara menyeluruh, pembentangan kumpulan kami merangkumi aspek-aspek pengetahuan seperti sejarah dan pengaruh muzik dari tiga komponen utama iaitu, pengaruh barat, pengaruh CHina, India dan Timur Tengah, serta pengaruh dari Kepualan Melayu Lama seperti Indonesia dan Thailand. Pembentangan berkaitan dengan kedatangan dan pergerakan manusia dari Kepulauan Pasifik turut diterangkan bagi menggambarkan secara meluas kedatangan manusia ke Tanah melayu secara amnya. Melalui pembentangan ini, kami dan rakan-rakan sekelas mengetahui kebanyakan muzik dari Tanah Melayu adalah hasil dari pengaruh luar kemudiannya diperkembangkan sehingga menjadi aset tradisional dalam Musik Malaysia.


Pembentangan 2.
Melalui pembentangan kedua oleh kumpulan seterusnya, tajuk yang di bawa adalah zikir. Zikir dikatakan mempunyai pengaruh besar dari Timur Tengah seiring dengan kemasukan Islam ke Tanah Melayu. Perkara yang diketahui sebelum mengikuti pembentangan kumpulan ini, saya mengetahui sedikit sebanyak berkaitan dengan nilai dan kebaikan berzikir yang dikatakan dapat menenangkan fikiran seseorang. Zikir boleh dilakukan di mana-mana sahaja dan kebiasaanya dalam bentuk majlis dan pertandingan.

Objektif utama pembentangan ini adalah supaya kami sekelas mengetahui komponen dalam zikir, melodi zikir dan sedikit sebanyak sejarah berkaitan dengan zikir ke Tanah Melayu. Dengan demikian beberapa pengetahuan yang telah diketahui adalah seperti kedatangan konsep zikir dan aplikasinya dalam kehidupana masyarakat Islam tanah melayu, jenis-jenis zikir, ritma dan melodi zikir serta juga perbandingan zikir di negara kita dan laur negara. Dalam aspek ini, segala pengetahuan lebih lanjut berkaitan dengan zikir, saya akan terus membaca blog kumpulan tersebut.
Teruskan Membaca...
 

Blog Pelajar Kumpulan A

Blog Pelajar Kumpulan B

Blog Pelajar Kumpulan B

SMP 2252 Mohd Effizan Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template